آموزش حمام نمک( دور شدن از افکار منفی،رسیدن به حال خوب،پاکسازی چاکراه ها)

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

برای دور شدن از افکار منفی و رسیدن به حال خوب و برای قبل از هیپنوتیزم و پاکسازی چاکراه به شدت توصیه میگردد.

رایگان!